Faxe Ladeplads Lystbådehavn
/Top3.jpg

Bestyrelsen Lystbådehavnen

Efter valget på generalforsamlingen d. 25. februar 2023
Formand: ny formand vælges på førstkommende generalforsamling.

Bjarne Bøgard,
Rypevej 12, 
Tlf. 5671 1342
4683 Rønnede
Mail: julle@turbopost.dk
Valgt på generalforsamlingen i 2022 for 2 år
(medlem af Sejlklubben)
Gert Bøyesen
Engvej 6, Tlf. 5671 7373
4654 Faxe Ladeplads
Mail: gert2307@gmail.com
Udpeget af Sejlklubben i 2023 for 2 år

Ole Meisler
Leragervej 8, Tlf. 2811 4363
4640 Faxe
Mail: olemeisler@gmail.com 
Valgt på generalforsamlingen i 2023 for 2 år (medlem af Strandjagtforeningen)
Steen Jul Larsen, næstformand
Løvsangervej 6, Tlf. 4019 0581
4683 Rønnede
Mail: alvvssteen@gmail.com
Udpeget af Strandjagtforeningen i 2022 for 2 år
Suppleanter:
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen, valgt for 2 år i 2022. Holger Pedersen, Sejlklubben. valgt for 2 år i 2023. 
Regnskabsfører: 
ReviFaxe Tlf. 5671 3226 - Poul Johansson
 Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.b.a.
Strandvejen 1, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf. 5671 6232