Faxe Ladeplads Lystbådehavn
/Top3.jpg

Havneudvidelse

Lokalplanen er godkendt under betegnelsen 300-46, se Faxe Kommunens hjemmeside med alle detaljer.
Kystdirektoratet skal herefter godkende byggeriet, hvis det besluttes at udføre udvidelsen af Lystbådehavnen.
Spørgsmål omkring udvidelse af lystbådehavnen rettes til formanden.
Plan for udvidelse af lystbådehavnen:
/Havneudvidelse.jpg

Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.b.a.
Strandvejen 1, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf. 5671 6232