Faxe Ladeplads Lystbådehavn
/Baadepladstop1.jpg

Bådepladsen - priser

Køb og leje af plads:
Der kan forekomme opskrivning grundet mangel på pladser - jo før du henvender dig jo bedre!
Køb eller leje af plads – telefon 5671 6232

Priser gældende i 2020!
Køb af andel:
Plads 1 størrelse 3,5 m bred 11,0 m lang Kr. 3.500,-
Plads 2 størrelse 4,5 m bred 14,0 m lang Kr. 4.500,-
Plads 3 størrelse 5,5 m bred 16,0 m land kr. 5.500,-
Der er udarbejdet særlige vedtægter for pladsen, men i princippet gælder samme regler som ved salg af bådpladser i lystbådehavnen.

Årligt kontingent: 
Andelshavere på bådepladsen:
Plads 1 + 2 + 3 Kr. 1.000,- inkl. moms 
Plads kan købes uden der betales kontingent – hvis den ikke benyttes!
Lejepriser af plads:
Plads 1 + 2 Kr. 1.500,-, inkl. moms (Uændret for 2021/22)
Plads 3 Ny størrelse Kr. 2.000,- inkl. moms.
Administrationsgebyr pr. opkrævning, kontingent eller leje kr. 125,- inkl. moms.

Ved handel beregnes administrationsgebyr på kr. 500,- inkl. moms, som fordeles ligeligt mellem køber og sælger. 

Kontingentfrie pladser stilles til rådighed for selskabet uden beregning af andelshaver.


Pladsen er indhegnet og ovenstående priser er inkl. vand og begrænset brug af EL. - særlig aftale om måling ved vedvarende brug!

Køb eller leje af plads - ring 5671 6232
 
Der må ikke sættes både på pladsen uden forudgående aftale med ledelsen !
Bestyrelsen
 Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.b.a.
Strandvejen 1, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf. 5671 6232