Faxe Ladeplads Lystbådehavn
/Top3.jpg

Priser Havneplads 

Vi har i øjeblikket pladser i følgende størrelser til salg: Der er kun nogle få små pladser til salg.
Interesseret? Kontakt telefon 5671 6232

Takstblad 2023:
Pris bådplads gældende fra 25. febr. 2023 og kontingent pr. år:
            
Pladstype:
I  cirka   1,7 x 7.0 m     kr. 17.550,00     kr. 1.575,00
II cirka   1,8 x 7,0 m     kr. 19.750,00     kr. 1.575,00
III cirka  2,4 x 11,0 m   kr. 28.875,00     kr. 2.205,00
IV cirka  2,7 x 11,0 m   kr. 33.840,00     kr. 2.205,00
V  cirka  3,4 x 13,0 m   kr. 42.620,00     kr. 2.785,00
VI cirka  3,7 x 14,0 m   kr. 47.585,00     kr. 2.785,00

Ved handel betales administrationsgebyr på kr. 1.000,-, som fordeles ligeligt mellem køber og sælger. Kontingentprisen tillægges kr. 125,- inkl. moms i administrationsgebyr.
Pris udlejning gældende fra 1.4. - 31.10. 2023:
            
Pladstype:     
I -- max. bredde ca. 1,70 m     kr. 3.175,00
II --max. bredde ca. 1,85 m     kr. 3.365,00
III -max. bredde ca. 2,40 m     kr. 4.745,00
IV -max. bredde ca. 2,70 m     kr. 5.240,00
V --max. bredde ca. 3,40 m     kr. 6.565,00
VI -max. bredde ca. 4,00 m     kr. 6.995,00

Prisen tillægges et administrationsgebyr på kr. 125,- inkl. moms

For brug af jolleplads, årskort kr. 500,-, inkl. moms og årskort til slæbested 500,- inkl. moms og nøgle. Årskortene til jolleplads, max. 12 fod = 3,75 m, og slæbeslæderne i Lystbåde- og Veteranlystbådehavnen gælder for perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024. Mærke skal påklæbes båd og trailer.
Brug af slæbesteder i Fiskerihavn eller Lystbådehavnen:
Årskort til slæbested 400,- inkl. moms og nøgle. Slæbeslæderne i Lystbåde- og Fiskerihavnen gælder for perioden 1. april 2022 til 31. marts 2023. Udleveret skal påklæbes båd og trailer.
Erhvervsdrivende, brug af slæbested kun i Fiskerihavnen, kr. 1000,00 pr. år inkl. moms og nøgle.
Brug af mastekran:
Mastekranen forenden af ”Fiskebroen” - køb af årskort på havnekontoret gældende for ubestemt periode kr. 200,-. Årskort giver adgang til frit brug i ovenstående periode og egen nøgle. Engangsbrug afregnes med kr. 100,-

Andelshavere i Lystbådehavnen kan frit bruge Mastekranen og Slæbestedet i Lystbådehavnen efter særlige regler, som oplyses af havnefogeden.

Søsætning/optagning af fremmede både:
Både såvel fra slæbested som betonplade med kranvogn kr. 150,00
Skal forinden være aftalt med havnefogeden og Veteranlystbådehavnen

Strømforsyning:
Brug af el som beskrevet i havnereglementet. Ønsker man fast el-forsyning ombord skal dette afregnes efter måler, som er synligt monteret på / eller ved El.-stander. Hvis indenbords El.-måler er installeret kan denne bruges efter aftale med havnefogeden.

Vinterleje i havnen:
-KUN efter aftale om forsikring ansvar+vinterkasko! Fra 01.11 til 015.03. : kr. 1.500,00, inkl. moms.
Timepris kr. 300,- + moms pr. påbegyndt time for opgaver vedr. både i havnen eller på bådepladsen

Benyttelse af faciliteter og størrelser på fartøjer:
-Havnens bad- og toiletfaciliteter kan altid benyttes fra ca. 1. april til 31. oktober.
-Alle fartøjer der kan anløbe pladsstørrelse VI er godkendt til havnen af bestyrelsen.
 Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.b.a.
Strandvejen 1, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf. 5671 6232