Faxe Ladeplads Lystbådehavn
/Top3.jpg

Sidste nyt

Ny legeplads
"Det blå læringsrum"
er åbent for leg og læring!
 
 
 
 
 
 
 
 
Havnens dag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtagelse af nye Vedtægter for både Lystbådehavnen og Bådepladsen
 
 
 
 
 
 
Ekstra ordinære
Generalforsamlinger
Lystbådehavnen og
Bådepladsen
2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lystbådehavnen
Referat af ordinær generalforsamling
lørdag d. 26/2 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bådepladsen
Referat af ordinær generalforsamling, Lørdag, d. 26. febr. 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinær generalforsamling
afholdt d. 26/2 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektering af udvidelse af Lystbådehavnen!
 
 
 
 
 
Referat af  generalforsamling
d. 28. august 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat af Bådepladsens
Generalforsamling d. 28/8 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. august  2021
Nyt om general-forsamling for 2020.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden
Lystbådehavnen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nye vedtægter!
Ekstraordinær Gns. ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden for Bådepladsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nye vedtægter!
Ekstraordinær Gns. ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyt om generalforsamlinger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udvidelse af Lystbådehavnen
 
 
 
 
 
Skema retur!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Februar 2021
 
 -Nyt om generalfors.
 -Skema /udleje
 -Kontingent 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Januar 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
December 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juli 2020
 
Is-salg på Fiskeri-kajen!
 
 
 
 
 
 
Juni 2020
 
Indvielse af ny havnefront
 
 
 
 
 
 
 
Ubudne gæster!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny flot promenade!
 
 
 
 
 
 
 
God sommer!
 
 
 
Maj 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havnekontoret  har åbnet 1. april.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Februar 2020
 
 Flov
 
 
 
 Januar 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
Oktober 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juli 2019
 
 
 
 
 
 
 
28. maj 2019
 
Nyt fra Lystbådehavnens bestyrelse
 
 
 
20. maj 2019
 
Onsdag, d. 6. juli kunne der endelig klippes snor over for åbning af den nye legeplads på Lystbådehavnen.
Marianne Bøyesen holdt åbningstalen og berettede om tilblivelsen af Legepladsen, hvor der både kan leges og læres om historien om forskellige aktiviteter i Faxe Ladeplads.
 
Bestyrelsen er narturligvis glade for at kunne byde vores gæster og byens små borgere velkommen!
 
Flemming Juel
formand
 
------------
 
Lørdag, d. 11. juni kl. 10 - 16.00 kan opleve en masse aktiviteter på Lystbådehavnen - kom og prøv en sejltur med kyndig vejledning - risiko - du kan blive bidt af det!
 
Ved havnekontoret kan du se skitsen / forslag til nyt afsnit af Lystbådehavnen.
 
Kom og vær med - der er aktiviteter over hele havnen!
 
Mvh. Flemming Juel, formand bestyrelsen
 
---------------------------------------  0  --------------------------------------------------
 
Vedtægterne for de to selskaber blev vedtagetpå de ekstraordinære generalforsamlinger!
 
Vedtægterne kan læses her på hjemmesiden under vedtægter på de to selskaber henholdsvis.
 
Bestyrelsen
 
------------------
 
 
 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling  i i Lystbådehavnen og Bådepladsen!
 
         Bestyrelsen for selskaberne Lystbådehavnen og Bådepladsen indkalder hermed til
 
                         Ekstra ordinær generalforsamling i begge selskaber
 
                                 Lørdag, d. 12. marts kl. 9.30 i Sejlklubben
 
Der er kun vedtagelse af nye vedtægter for begge selskaber på dagsordenen begge selskaber!
 
Der fremsendes ikke yderligere indkaldelse end denne meddelelse, som lovet i tidligere udsendelse!
 
                                       Bestyrelsen begge selskaber
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                                                                    Fremmødte stemmeberettigede:  28
Dagsorden:                                                                                        
 1. Valg af stemmetællere og dirigent
        Referat: Kirsten og Carsten valgt til stemmetællere – Gert Bøyesen dirigentBestyrelsens beretning
 
     2. Bestyrelsens beretning
         Referat: Godkendt uden bemærkninger
    
     3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
         Referat: Regnskabet godkendt uden bemærkninger efter et par spørgsmål
 
     4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
         Referat: Godkendt uden bemærkninger.
 
     5. Valg af formand
         Bestyrelsen foreslår, at valg af formand flyttes til pkt. 10 – Pkt. 10
         Forslag flyttes til Pkt. 5
         Referat: Bestyrelsens forslag vedtaget med 21 stemmer – Ext. Generalforsamling
         Afholdes 12. marts kl. 9.30 i Sejlklubbens klubhus.
     6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. 
         På valg:
         Bjarne Bøgard, Sejlklubben, (genopstiller for 2 år)
         Referat: På valg var Bjarne og Martin Sørensen – Bjarne fik 14 stemmer og      
         Martin 13 stemmer – 1 var blank.
     
         Ole Meisler, Strandjagtforeningen, valgt 2021 for 2 år
 
     7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant:
         På valg:
         Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen
         Referat: Jørgen genvalgt for 2 år
 
         Holger Pedersen, Sejlklubben, valgt 2021 for 2 år
                     
     8. Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem fra hver klub
         På valg:
         Steen Jul Larsen, udpeget af Strandjagtforeningen (genopstiller for 2 år)
         Referat: Steen Jul Larsen udpeget for 2 år.
 
         Gert Bøyesen, Sejlklubben, udpeget 2021 for 2 år  
 
   9.   Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne
         på valg for 1 år er:
         a)      Carsten Scheel  - referat: Genvalgt for 1 år
         b)      Bjørn Ploug – referat: Genvalgt for 1 år.
 
 10.   Indkomne forslag -flyttes til Pkt. 5
      
        Pkt. 10 flyttet fra pkt. 5) Valg af formand: Flemming genvalgt for 1 år.
 
        Forslag 1: Bestyrelsen foreslår modernisering af selskabets vedtægter
   
        Referat:   se punkt 5 
                     
  11. Eventuelt
 
       Referat:  Gert foreslår ny struktur for ny udlejning og ophævelse af andelshaverstatus.
       Sagen skal behandles på bestyrelsesmøde efterfølgende generalforsamling.
 
       Kasper Luffe Kajak-klubben er glad for samarbejdet på havnen.
 
Faxe Ladeplads, d. 26. febr. 2022
 
                      Gert Bøysen                                                                  Flemming Juel
_________________________________    ___________________________________
                             Dirigent                                                                   Formand
 
Underskrevet af begge!
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Dagsorden: 
 1. Valg af stemmetællere og dirigent
        Referat: Kirsten valgt til stemmetæller – Gert Bøyesen valgt til dirigent.Bestyrelsens beretning
 
    2. Bestyrelsens beretning
 
        Referat: Ros til bestyrelsen fra Carsten Scheel for den velfungerende Bådeplads.
 
    3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
        Referat: Regnskab vedtaget uden bemærkninger.
 
    4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
        Referat: Budget vedtaget uden bemærkninger.
    5. Valg af formand – flyttes til Pkt. 10
 
        Bestyrelsen foreslår, at valg af formand flyttes til pkt. 10 – Pkt. 10 Forslag flyttes til Pkt. 5
     
        Referat:  Vedtægter vedtaget med 11 stemmer – 2 imod
        Der afholdes ext. Ordinær generalforsamling 12. marts 2022 kl. 9.30 – kun for vedtagelse af   
        nye vedtægter.
    6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
        På valg 2022:
        Holger Pedersen, Sejlklubben, (genopstiller for 2 år)
        Referat: Holger genvalgt for 2 år.
 
        Ole Meisler, Strandjagtforeningen, valgt 2021 for 2 år
 
    7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
        Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen
        Referat: Jørgen Nielsen genvalgt for 2 år.
 
        Bjarne Bøgard, Sejlklubben, valgt 2021 for 2 år
    8. Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem, Sejlklubben
        På valg 2022:
        Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen (genopstiller for 2 år)
        Referat: Steen Larsen genvalgt for 2 år.
    
        Gert Bøyesen, Sejlklubben, udpeget 2021 for 2 år
 
    9. Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne
        På valg for 1 år er:
        a)     Kirsten Mikkelsen – Referat: Kirsten Mikkelsen genvalgt for 1 år
        b)     Steen Wistoft – Referat: Carsten Scheel nyvalgt for 1 år
 
   10. Indkomne forslag – flyttet til pkt. 5
 
         Valg af formand: Flemming Juel genvalgt for 1 år.
 
         Forslag 1: Bestyrelsen foreslår modernisering af  selskabets vedtægter.
 
         Referat: se referat pkt. 5.
 
   11. Eventuelt
         Referat: Holger nævnte etablering af toilet. God debat om sagen.
 
Faxe Ladeplads, d. 26. febr. 2022
 
                        Gert Bøyesen                                                             Flemming Juel
_____________________________________         _____________________________________
                             Dirigent                                                                   Formand
 
 Underskrevet af begge!
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Generalforsamlinger afholdes Lørdag, d. 26. februar fra kl. 9.30 i Sejlklubbens lokaler.
 
Skriftlig indkaldelse til alle andelshavere kan forventes udsendt i uge 6!
 
Bestyrelsens forslag til nye vedtægter kan ses på hjemmesiden -  Lystbådehavnen - Vedtægter! -       samme, Bådepladsen - Vedtægter!
 
 
Dagsorden generalforsamlingen Lystbådehavnen:
 
NYT - Referatet kan læses her på siden efter generalforsamlingen! - det udsendes ikke pr. post!
 1. Valg af stemmetællere og dirigent
    2. Bestyrelsens beretning
 
    3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 
   4.  Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
 
   5.  Valg af formand (genopstiller for 1 år)
 
       Bestyrelsen foreslår, at Valg af formand flyttes til pkt. 10 – Pkt. 10 Forslag flyttes til Pkt. 5
 
   6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. 
 
       På valg:  Bjarne Bøgard, Sejlklubben, (genopstiller for 2 år)
 
       Ole Meisler, Strandjagtforeningen, valgt 2021 for 2 år
 
   7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant:
 
       På valg: Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen, (genopstiller for 2 år)
 
       Holger Pedersen, Sejlklubben, valgt 2021 for 2 år
 
   8. Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem fra hver klub
 
       På valg: Steen Jul Larsen, udpeget af Strandjagtforeningen (genopstiller for 2 år)
 
       Gert Bøyesen, Sejlklubben, udpeget 2021 for 2 år  
 
   9. Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne
 
       På valg for 1 år er:
 
       a)      Carsten Scheel
       b)      Bjørn Ploug
 
 10. Indkomne forslag
 
       Forslag 1: Bestyrelsen foreslår modernisering af selskabets vedtægter.
                      
 11. Eventuelt
 
      Bestyrelsen
 
----------------
 
Dagsorden generalforsamlingen Bådepladsen:
 
NYT! - referatet kan læses her på siden efter generalforsamlingen - det udsendes ikke pr. post!
 
 1. Valg af stemmetællere og dirigent
    2. Bestyrelsens beretning
 
    3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 
    4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
 
    5. Valg af formand (genopstiller for 1 år)
 
    6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
        På valg 2022:  Holger Pedersen, Sejlklubben, (genopstiller for 2 år)
 
       Ole Meisler, Strandjagtforeningen, valgt 2020 for 2 år
 
   7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
       På valg: Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen, (genopstiller for 2 år)
 
       Bjarne Bøgard, Sejlklubben, valgt 2021 for 2 år
 
   8. Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem, Sejlklubben
       På valg: Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen (genopstiller for 2 år)
    
       Gert Bøyesen, Sejlklubben, udpeget 2021 for 2 år
 
    9. Valg af 1 bilagskontrollant,   
        samt 1 suppleant for denne
        På valg for 1 år er:
        a)     Kirsten Mikkelsen
        b)     Steen Wistoft
 
   10. Indkomne forslag
 
         Forslag 1: Bestyrelsen foreslår modernisering af selskabets vedtægter.
 
   11. Eventuelt
 
 
         Bestyrelsen

 
---------------------------
 
 
Besyrelsen har indgået samarbejde med arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard om projektering, skitser m.v.  af ny Lystbådehavn.
I løbet af foråret vil der blive offentliggjort nyt om projektet, når det ligger nogenlunde ligger fast hvordan det vil forme sig.
 
----------------
 
 
Generalforsamlingen blev afholdt afholdt som planlagt for både Lystbådehavnen og Bådepladsen.
 
 
 
 Lystbådehavnens referat:
 
                                                                                 Antal fremmødte stemmeberettigede - 19
                                                               Referat
Dagsorden:                                                                                       
   1.Valg af stemmetællere og dirigent
      Referat: Stemmetællere – Martin Sørensen – Kirsten Mikkelsen
      Dirigent: Gert Bøyesen uden modkandidat.
 
   2. Bestyrelsens beretning
      Referat:  Godkendt uden anmærkninger
 
   3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
      Referat:  Godkendt uden anmærkninger
 
   4.Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
      Referat:  Godkendt uden anmærkninger
 
   5.Indkomne forslag
      Forslag 1:   Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægter.
      Referat: Ændringer udsat til næste generalforsamling.
 
   6.Valg af formand, valgt 2020 for 2 år
      Referat: Intet valg
 
   7.Valg af 1 bestyrelsesmedlem. 
      På valg:
      Ole Meisler, Strandjagtforeningen ( genopstiller for 2 år)
      Referat: Genvalgt
 
    8.   Valg af 1 bestyrelsessuppleant:
      På valg:
      Holger Pedersen, Sejlklubben ( genopstiller for 2 år)
                            Referat: Genvalgt
 
    9. Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem fra hver klub
       På valg:
       Gert Bøyesen, Sejlklubben (genopstiller for 2 år)
                            Referat: Genvalgt
 
   10.Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne
         på valg for 1 år er:
a)      Carsten Scheel
b)      Bjørn Ploug
                            Referat: Begge genvalgt
   11. Eventuelt
        Referat: Aflivning af mink.
        Ny kæde i mastekran.
        Regnskab inden generalforsamling.
        Indkomne forslag inden generalforsamling.
 
                                                              
 
Godkendt d. 28. august 2021
 
Dirigent:    Gert Bøyesen                                              Formand:   Flemming Juel
 
Underskrevet   28/8 21                                                    Underskrevet 28/8 21
 
 
----------------
 
Bådepladsens referat
 
 
 
                                              Referat
 
                                                                      Antal fremmødte stemmeberettigede: 10                                                 
Dagsorden:
 
 1. Valg af stemmetællere og dirigent
Referat: Stemmetæller Kirsten Mikkelsen – Dirigent Gert Bøyesen.
 
    2. Bestyrelsens beretning
Referat: Godkendt uden anmærkninger.
 
    3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Referat: Godkendt
 
    4.Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
Referat: Godkendt
 
    5.Valg af formand, valgt 2020 for 2 år.
Referat: Ikke på valg
 
   6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
   På valg 2021:
   Ole Meisler, Strandjagtforeningen,  (genopstiller for 2 år)
   Referat: Ole Meisler genvalgt
 
  7.Valg af 1 bestyrelsessuppleant
    Kjeld Mikkelsen, Sejlklubben, på valg  (genopstiller ikke)
Referat: Bjarne Bøgard valgt uden modkandidat
 
  8.Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem, Sejlklubben
     På valg 2021:
     Gert Bøyesen, Sejlklubben (genopstiller for 2 år )
Referat: Genvalgt
 
  9. Valg af 1 bilagskontrollant,   
      samt 1 suppleant for denne
      På valg for 1 år er:
a)   Henning Larsen (genopstiller ikke)
      Referat:  a) Kirsten Mikkelsen, nyvalgt
               b) Steen Wistoft suppleant
 10.Indkomne forslag
      Forslag 1: Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægter.
      Referat:  Tages op igen til næste generalforsamling 2022
 
 11Eventuelt
Referat: Markering af pladser med striber eller andet.
 
Godkendt d. 28. august 2021
 
Dirigent:    Gert Bøyesen                              Formand:   Flemming Juel
                 
                 Underskrevet 28/8 21                    Underskrevet 28/8 21
 
 -------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Bestyrelsen har besluttet, at forsøge at afholde årets generalforsamling, udsat fra februar:
 
Lørdag, d. 28. august fra kl. 9.30 i Sejlklubbens lokaler - vi begynder med Lystbådehavnen - Bådepladsen kan påregnes at begynde ca. kl. 11.00.
 
Dagsordener kan læses nedenstående.
 
Hvis det ikke er muligt grundet Corona-situationen meddeles det her på hjemmesiden snarest muligt!
 
Generalforsamlingen er udsat fra den normale dato sidst i februar!
 
 
Dagsorden:                                                                                        
 1. Valg af stemmetællere og dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Budget og fastlæggelse af kontingent for nyt regnsskabsår forelægges til godkendels
 5. Valg af formand, valgt 2020 for 2 år
 6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.  
      På valg: Ole Meisler, Strandjagtforeningen ( genopstiller for 2 år
 
     7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant:
     
      På valg: Holger Pedersen, Sejlklubben ( genopstiller for 2 år)
                            
     8.  Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem fra hver klub
 
      På valg: Gert Bøyesen, Sejlklubben (genopstiller for 2 år)
 
     9.   Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne
      På valg for 1 år er:
      a)      Carsten Scheel
      b)      Bjørn Ploug
 
      10.  Indkomne forslag
      Forslag 1:   Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægterne.
                         Ændringerne meddeles på generalforsamlingen til forhandling.
     
      Hvis vedtægterne grundet manglende fremmøde ikke kan vedtages på den ordinære 
      generalforsamling, afholdes ekstra ordinær generalforsamling  
                             Lørdag, d. 25. sept. fra kl. 9.30 i Sejlklubben
 
      11. Eventuelt
 
 Bestyrelsen
 
----------------------------
 
Generalforsamlingen er udsat fra den normale dato sidst i februar!
 
Dagsorden: 
 1. Valg af stemmetællere og dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
 5. Valg af formand, valgt 2020 for 2 år.
 6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
    På valg: Ole Meisler, Strandjagtforeningen,  (genopstiller for 2 år)
 
     7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
 
    På valg: Kjeld Mikkelsen, Sejlklubben, på valg  (genopstiller ikke)
 
     8. Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem, Sejlklubben
 
    På valg: Gert Bøyesen, Sejlklubben (genstiller for 2 år )
 
     9. Valg af 1 bilagskontrollantsamt 1 suppleant for denne

    På valg for 1 år er:
        a)      Henning Larsen (genopstiller ikke)
        b)      Steen Wistoft
 
    10. Indkomne forslag
 
    Forslag 1: Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægterne.
                     Ændringerne meddeles på generalforsamlingen til forhandling.
 
    Hvis ændringerne ikke vedtages grundet manglende fremmøde på den ordinære    
    generalforsamling, afholdes ekstraordinær generalforsamling:
                              Lørdag, d. 25. september fra kl. 9.30 i Sejlklubben
 
    11. Eventuelt
 
 
 Bestyrelsen
 
-----------------------
 
 
 
Bestyrelsen har udarbejdet nye vedtægter for både Lystbådehavnen og Bådepladsen.
 
Bestyrelsens forslag til ændringerne oplæses på generalforsamlingen til godkendelse.
 
Der bliver højst sandsynligt brug for en Ekstraordinær generalforsamling, der så bliver Lørdag, d. 25. september fra kl. 9.30 i Sejlklubbens lokaler til endelig vedtagelse af nye vedtægter.
 
Formanden
 
 
Den delvise Åbning af samfundet omfattede ikke forhøjelse/ophævelse af begrænsningen af samling på max. 5 personer, derfor vil der ikke blive indkaldt til generalforsamlinger foreløbig i Lystbådehavnen og Bådepladsen.
 
Hører du nyt i sagen i pressen, f.eks. forhøjelse til max. 50 personer, så hold dig orienteret her på siden!
---------------
 
Du har sikkert læst i pressen, at bestyrelsen har taget projektet om udvidelse af Lystbådehavnen op af "skuffen" igen, det bliver spændende at arbejde med, hold dig også orienteret om denne sag her på hjemmesiden.
 
Det første indledende møde holdes primo marts.
---------------
 
Til andelshavere i Lystbådehavnen!
Har Du ikke sendt skemaet retur med oplysninger om udlejning, må du gerne gøre det snarest!
 
 
Mvh.
Flemming Juel
formand
_________________
 
 
Der er nu sendt breve ud til alle andelshavere LH og BP med information om udsættelse af generalforsamling 2021, som normalt er afholdt ultimo februar - det kan jo ikke lade sig gøre i år.
Skema som sædvanlig, hvor vi beder om info om du ønsker at udleje andelspladsen i denne sæson i Lystbådehavnen.
Kontingentopkrævning er også vedlagt - bemærk at den også som sædvanlig forfalder 30. marts - så der er god tid!
 
Der bliver igen orienteret her på hjemmesiden når vi ved nyt om antal ved forsamlinger, indtil 28. febr. er det kun 5 pers. - bliver det forlænget?
 
P.B.V.
Mvh.
Flemming Juel
formand
 
 
 
Godt Nytår 2021 !
 
Bestyrelsen holder møde om forskellige sager medio februar, hvor også generalforsamling drøftes, samt færdiggørelse af regnskabet 2020 for selskabet.
 
Vi forventer derefter at kunne udsende nyt om sagen i brev til alle, samt, opkrævning på kontingent med forfald til sædvanlig tid ca. 1. april.
 
Hold dig orienteret her på hjemmesiden, der er nyt straks efter mødet!
 
Mvh.
Flemming Juel
formand
 
 
 
Corona / Covid-19 er skyld i meget, både godt og skidt!
 
Lystbådehavnen kan her tæt på årsskiftet glæde sig over, at der har været usædvanligt mange gæster og besøge os i sommer, især danske sejlere, det skyldes naturligvis, at udenlandske sejlere i sommer havde svært ved besøge os, grundet restriktionerne i forbindelse med faren for Covid-19 smitte.
 
Samtidig har vi været bestormet med henvendelser om plads i havnen mere permanent, der kunne sikkert have været lejet dobbelt så mange pladser ud som vi havde mulighed for!
 
Den anden "bølge" Coronasmitte er for tiden i fuld gang over det meste af landet, og ingen ved hvad det indebærer efter Jul & Nytår.
Det vi ved på nuværende tidspunkt, er, at vi ikke kan afholde vores generalforsamling på den sædvanlige
sidste lørdag i februar, idet forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder til og med søndag, 28. februar!
 
Bestyrelsen skriver ud pr. brev til alle andelshavere i Lystbådehavnen og Bådepladsen og her på vores hjemmeside, hvornår der så bliver afholdt generalforsamlinger. Vi holder jo normalt generalforsamling samme dag for både Lystbådehavnen og Bådepladsen.
 
Bestyrelsen holder møde i starten af det nye år, hvis det er muligt, beslutter vi hvilken dato ovenstående afholdes, hold dig derfor orienteret her på hjemmesiden.
 
Med venlig hilsen
Flemming Juel
formand
 
 
 
Nogle friske folk har opstartet salg af Møn-is på kajen i Fiskerihavnen - undertegnede kan allerede meddele, at der er tale rigtig lækker kvalitets-is i mange forskellige smagsvarianter.
 
God sommer til alle fra bestyrelsen!
 
Flemming Juel, formand
 
---------------
 
Fredag, d. 3. juli kl. 12 - 13.00 indvies den nye og flotte havnefront med nye bænke og beplantning, samt en stor ny grill.
Formanden for Faxe Kommunes Plan- og Kulturudvalg Renè Tuekær foretager indvielsen.
 
Lystbådehavnen er vært med en lille en til halsen.
 
 
-----------------
 
 
Ubudne gæster i Lystbådehavnen!
 
Desværre har ubudne gæster hjemsøgt vores dejlige lille havn, der er stjålet en speedbåd og flere både har været hjemsøgt, dog uden der tilsyneladende er fjernet noget - det er naturligvis meget ubehageligt!
 
Jo mere vi tilser vores både og opserverer hvilke "personer" der går og tar billeder af bådene og påhængsmotorer, jo bedre! Det kan jo blive nødvendigt at oprette en døgnvagt
 
Hører du noget - ser du noget - ring omgående til undertegnede - så kontaktes politiet!
 
Ring til Flemming Juel tlf. 2064 1375 uanset tidspunkt på døgnet!
 
 -------------
 
Vores promenade lags vejen er under forvandling. Faxe Kommune har doneret et beløb til nye møbler og blomsterkasser.
Det skulle stå klar om nogle dage og inden Sct. Hans.
 
Det kan allerede nu ses, at det giver et tiltrængt løft.
 
Nu mangler vi så bare, at "La Mer"  åbner igen - forhåbentligt meget snart, så vi kan få en dejlig isvaffel.
 
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god "Sejler-sommer" - Husk!! - sejl sikkert - så ses vi igen!
 
 
 
Vild med Vand er aflyst!
 
Desværre må vi meddele, at vi grundet smittefaren ved at mange kan være forsamlet på havnen, har bestyrelsen besluttet, at Vild med Vand, der skulle være afholdt lørdag, d. 13. juni ikke bliver afholdt.
 
 
Arbejdsweekend:
  
På baggrund af myndighedernes anbefaling af forsamlinger ikke må overstige 10 pers. og risikoen for at blive smittet ikke er noget vi vil sidde overhørigt, derfor har bestyrelsen
besluttet at meddele, at arbejdsweekenden Lørdag og Søndag d. 23. og 24. maj også er 
 
                                                            AFLYST
 
Som følge heraf, at begge planlagte arbejdsweekender i 2020 er aflyst, vil der naturligvis heller ikke blive faktureret kr. 300,- ved næste kontingentopkrævning i 2021 for udeblivelse.
 
Bestyrelsen tager sagen op igen før næste sæson i 2021, om der vil blive etableret arbejdsweekender.
 
----------------
 
Havnekontoret:
 
Havnekontoret har åbnet som planlagt d. 1. april kl. 8.00 - Havnefoged Henrik Elo fastsætter særlige regler for besøg på havnekontoret, som vi fra bestyrelsens side vil bede jer respektere.
 
P.B.V.
Flemming Juel
formand
 
----------------
 
 
 
 
Der vil også blive orienteret om Havnekontoret  - åbner vi d. 1. april som planlagt?!
 
Vi er naturligvis indstillet på, at følge hvad myndighederne anbefaler
 
Læs nyt her på siden i kommende uge 12!
 
Med venlig hilsen
Flemming juel, formand
 
-------------
 
Se mere om Faxe Ladeplads Lystbådehavn på www.havneguiden.dk 
Sejl til Faxe Ladeplads - ta` bussen fra stationen til det fantastiske Skovtårn ved Gisselfeldt -
 
Se video om Faxe Ladeplads - www.huset40.dk - klik på Faxe Ladeplads Signatur Video.
 
Vi kan meddele, at generalforsamlingen i Lystbådehavnen og for bådepladsen afholdes på den specielle dato - Lørdag, d. 29. februar fra kl 9.30 i Sejlklubbens lokaler - der udsendes indkaldelse til alle andelshavere for begge selskaber ca. 3 uger før.
 
Har Du ikke som andelshaver modtaget indkaldelsen ca. 14 dage før generalforsamlingerne hører undertegnede gerne nærmere.
Formand Flemming Juel Tlf. 2064 1375 - E-mail: fl.juel.faxe@gmail.com.
 
 
Nyt look på havnefronten på Lystbådehavnen!
 
Faxe Kommune og Lystbåehavnens bestyrelse samarbejder fortiden om at komme med forslag til at give havnefronten og området ved grillpladsen ved slæbestedet et tiltrængt løft, herunder, at der laves en bedre skiltning på selve havnen og hvad der kan opleves i nærområdet!
 
Dette er muliggjort af en donation fra Plan og kulturudvalget besluttet på byrådsmødet i septem-ber måned 2019.
Det er planen, at der skal ske noget på havnen i vinterhalvåret, så det er klar til den nye sæson.
 
Vi præsenterer planerne på generalforsamlingen i februar 20.
 
----------
Det blå Læringsrum
 
Samtidig arbejdes der på "Det blå læringsrum", som "Liv i Ladepladsen"  også samarbejder med bestyrelsen om at realisere. Det går kort ud på, at der skabes et nyt område foran "Ko&Co, hvor der skabes en bilfri zone.
Foreløbig er der skaffet midler til at få tegnet et projekt til brug for ansøgninger i fonde m.v.
 
Det er grundtanken, at børn og voksne skal have et frirum til leg og hygge, og skaffe sig viden om vandet og hvad det indeholder af spændende ting!
 
Det vides ikke i øjeblikket hvornår dette projekt kan få "ben at gå på", men vi håber også, at kunne præsentere dette projekt på vores generalforsamling i februar 20.
 
Nye lækre Familie-baderum klar til havnens brugere og gæstesejlere!
 
Vi glæder os til at byde vores mange gæstesejlere velkommen i Lystbådehavnen, ikke mindst kan vi nu sige,  at have Faxe-Bugtens nyeste og flotteste badefaciliteter.
4 nye baderum er indrettet familievenligt med god plads, varme i gulvene og dejligt indrettet med hvad der behøres af inventar.
 
Havnens Dag
d. 25. maj 2019 blev igen en bragende succes - mlm. 1000 - 1500 besøgte Lystbådehavnen
på trods af, at der lige manglede et par grader!
 
Lystbådehavnens bestyrelsen takker alle klubber og andre der deltog og gjorde dagen til noget særligt, og tak til alle gæster der besøgte havnen! Du kan klikke på nedenstående klubbers hjemmeside og se mere om aktiviteter.
 
Masser af gode aktiviteter over hele Havne-arealet, deltagere:
 
- Roklubben Viking - www.roklubben-viking.dk                             
- Fiskeklubben "Det Blå Blink"
- Faxe Sportsdykkerklub - www.faxesportsdykkerklub.dk
- Strandjagtforeningen - åbent klubhus m.v.
- Faxe Brand - og Redning - www.msbr.dk
- Fiskeklubben "Spinfluen" 
- Faxe Ladeplads Sejlklub - www.flsk.dk
- Restaurant Ko&Co - www.koogco.com
- Minibyen - www.miniby.dk
- Faxe Ladeplads Borger - og Håndværkerforening - www.bef-i-ladepladsen.dk
- Fiskeklubben"Spinfluen" - www.lystfiskerforeningenspinfluen.dk
- PIV- Pionèr i Vandpleje
- Faxe Kommunens Naturvejleder
- Brugsen Faxe Ladeplads
 
Havnekontoret er specielt åbent kl. 8.00 - 16.00
Her kan du få oplyses om alt vedrørende køb og leje af plads, og evt. andre spørgsmål omkring
Lystbådehavnen, du kan også købe nøgler til slæbestederne!
 
Kontakt personer med "Vild med Vand kasket" - de ved hvor aktiveterne er placeret!
 
Årets tema:    Kom og Prøv!
 
Se Haslev - Faxe Posten i uge 21 - her kan du se alle de spændende aktiviteter klubberne
m.v. byder på !
 
Lystbådehavnens bestyrelse ønsker alle gæster og alle deltagere en god Havnens dag 2019!
 
 
 
 Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.b.a.
Strandvejen 1, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf. 5671 6232