Faxe Ladeplads Lystbådehavn
/Top3.jpg

Sidste nyt

Generalforsamlinger Lystbådehavnen og Bådepladsen!
Afholdtes Lørdag, d. 25. februar 2023 i Sejlklubbens lokaler  - referater kan læses her på siden.
 Bestyrelserne!
------------------------------------------------------------    o0o   ---------------------------------------------------------------
Lørdag, d. 25. februar 2023
Her kan du læse REFERATER af begge generalforsamlinger i Lystbådehavnen A.m.B.a. og Bådepladsen A.m.B.a.

Referater 
Lystbådehavnen:
Referat
Ordinær generalforsamling
Lørdag, d. 25. februar 2023
 Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.B.a.
                        
Referat:   Antal fremmødte med stemmeret:  33              
Dagsorden:                                                                                        
  1. Valg af stemmetællere og dirigent
        Referat: Stemmetællere:  Kirsten Mikkelsen og Steen Wistoft
        Dirigent: Sven Gerner Nielsen
     2. Bestyrelsens beretning
         Referat: Taget til efterretning
     3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
         Referat: Efter spørgsmål og svar blev regnskabet godkendt.
     4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
         Referat: Budgettet blev godkendt efter en oplysning om prisstigninger.
     5. Indkomne forslag
         Forslag 1:
Andelshaver Gert Bøyesen har fremsat forslag om salg af pladser hvis de ikke benyttes af andelshaveren i en årrække, som følger:
Forslag 1 af 2:
Andelshavere kan fra 01.01.2024 ikke udleje andelen i mere end 2 år. Andelshaveren skal herefter købes ud af havneselskabet og pladsen tilbydes til den næste på ventelisten. Havneselskabets bestyrelse kan i særlige tilfælde dispensere fra dette i op til yderligere 2 år.
Referat:  Ingen var for forslaget – forslaget derfor ikke vedtaget
Forslag 2 af 2:
Andelshavere kan fra 01.01.2024 ikke udleje andelen i mere end 5 år. Andelshaveren skal herefter købes ud af havneselskabet, og pladsen tilbydes den næste på ventelisten.
Referat: Ingen var for forslaget – forslaget derfor ikke vedtaget.         
6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. 
      På valg 2023, vælges for 2 år:
      Ole Meisler, Strandjagtforeningen
      Referat: Ole Meisler genvalgt.
7.   Valg af 1 bestyrelsessuppleant:
      På valg 2023, vælges for 2 år:
      Holger Pedersen, Sejlklubben
      Referat: Holger Pedersen genvalgt.             
 8.  Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem fra hver klub
      På valg 2023, vælges for 2 år:
      Gert Bøyesen, Sejlklubben  
      Referat: Gert Bøyesen valgt.
      Udpegning af 1 suppleant for bestyrelsesmedlem
      Referat: Sejlklubben meddeler hvem der vælges som suppleant.
9.   Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne
      på valg for 1 år er:
      a)      Carsten Scheel
      b)      Bjørn Ploug
     Referat: Begge genvalgt uden modkandidater.
10.  Valg af formand (Flemming Juel genopstiller for 1 år)
      Referat: Flemming Juel genvalgt for 2 år
11. Eventuelt
     Referat: Spørgsmål om QR-koden – spørgsmål og svar.
     (QR-koden skal fremtidigt bruges til gæstebetaling!)
  Faxe Ladeplads, d. 25. februar 2023 - referatet godkendt
 
                    Sven Gerner Nielsen                                                      Flemming Juel
 _________________________________________  _____________________________________
                                     Dirigent                                                           Formand
 
----------------------------------------------------------------oOo-----------------------------------------------------------------
 Referat Bådepladsen:
 
                                                                                                 Referat
Ordinær generalforsamling
Lørdag, d. 25. februar 2023
 Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.B.a.
                                                                   
 Referat:  Antal stemmeberettigede: 16
Dagsorden: 
  1. Valg af stemmetællere og dirigent
        Referat:  Stemmetællere:  Kirsten Mikkelsen    Dirigent: Sven Gerner Nielsen
    2.Bestyrelsens beretning
        Referat: Taget til efterretning
    3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
        Referat: Godkendt efter lidt debat om forskellige poster.
    4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
        Referat: Godkendt efter formanden oplyste om prisændringer.
    5. Indkomne forslag
Forslag 1:
        Andelshaver Holger Pedersen foreslår følgende:
        Der skal senest 1´ april 2023 etableres et toilet med afløb til kloaksystemet, samt en håndvask med rindende varmt og koldt vand.
        Tiltaget foreslås placeret i den nuværende bygning.
        Referat: Forslaget er faldet som beskrevet, men vi arbejder videre på en løsning.
        Bestyrelsen skal arbejde på en midlertidig løsning i 2023 og fremlægger varigt forslag på generalforsamlingen i 2024.
    6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
        På valg 2023, vælges for 2 år
        Ole Meisler, Strandjagtforeningen
        Referat: Ole Meisler genvalg.
    7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
       På valg 2023, Bjarne Bøgard, vælges for 2 år
       Bjarne Bøgard, Sejlklubben
       Referat: Bjarne Bøgard genvalgt.
   8. Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem, Sejlklubben
       På valg 2023, vælges for 2 år
       Gert Bøyesen, Sejlklubben
       Referat: Gert Bøyesen genvalgt
       Udpegning 1 suppleant for bestyrelsesmedlem, vælges for 2 år
       Referat: Sejlklubben oplyser senere om navnet på suppleant.
   9. Valg af 1 bilagskontrollant,   
       samt 1 suppleant for denne
       På valg for 1 år er:
       a)      Kirsten Mikkelsen
       b)      Steen Wistoft
       Referat: Begge valgt uden modkandidater
 10. Valg af formand (Flemming Juel genopstiller for 1 år)
      Referat:  Flemming Juel genvalgt for 2 år i.h.t. vedtægterne.
 11.Eventuelt
      Referat: Intet
 
Faxe Ladeplads, d. 25. februar 2023 - Godkendt
                        Sven Gerner Nielsen                                                 Flemming Juel
_________________________________________   _____________________________________
                                   Dirigent                                                             Formand
 
 -------------------------------------------------------oOo-----------------------------------------------------------------
 
 Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.b.a.
Strandvejen 1, 4654 Faxe Ladeplads
Tlf. 5671 6232