Generalforsamling - Faxe Ladeplads Lystbådehavn

Gå til indhold
Generalforsamling Bådepladsen
Faxe Ladeplads Bådplads A.m.B.a.
Ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 23. marts 2024 kl. 9.30 i Sejlklubben

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.
Der henvises til beretning aflagt på generalforsamling den 24.2.2024.

3. Forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Der henvises til regnskab godkendt på generalforsamling den 24.2.2024.

4. Budget og fastsættelse af kontingent for nyt år. Der henvises til budgiet og fastlæggelse af kontingent for nyt regnskabsår godkendt på generalforsamling den 24.2.2024.

5. Indkomne forslag.
a. Bestyrelsen foreslår, at formanden ikke vælges på generalforsamlingen, i stedet at bestyrelsen konstituerer sig med formand. Se vedlagte ændringsforslag.
b. Bestyrelsen foreslår, at andelshavere er forpligtet til at udleje deres bådplads såfremt denne ikke benyttes. Se vedlagte ændringsforslag.

6. Såfremt punkt 5.a. er godkendt: Valg af et bestyrelsesmedlem. Såfremt punkt 5.a. IKKE er godkendt: Punktet udgår.

7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant. Der henvises til valg afholdt på generalforsamling den 24.2.2024.

8. Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem. Der henvises til generalforsamling den 24.2.2024.

9. Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne. Der henvises til generalforsamling den 24.2.2024.

10. Såfremt punkt 5.a. er godkendt: Punktet udgår. Såfremt punkt 5.a. IKKE er godkendt: Valg af formand.

11. Eventuelt.

Mvh
Bestyrelsen
 
Tilbage til indhold