Udvidelse - Faxe Ladeplads Lystbådehavn

Gå til indhold
Udvidelse af lystbådehavnen

Orientering - 12. februar 2023
Orientering - 11. februar 2022
12. Februar 2023
Nyt i sagen om udvidelse af Lystbådehavnen!
Faxe Kommune, Faxe Kalk, Shipping DK og HUU (Havneudvidelsesudvalget)  havde for nyligt møde med Kystdirektoratet om det videre forløb.
Der er visse problemer omkring sandflytning der skal løses og der skal udarbejdes ny lokalplan. Dette arbejde skrider planmæssigt fremad i Faxe Kommune, og når dette arbejde er færdigt kobles der samarbejde med Kystdirektoratet sammen, så sagen nyder hurtigst muligt fremme.
Arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard bliver af Faxe Kommune brugt som rådgiver i sagen - firmaet har tegnet skitsen og har stor erfaring med netop havnebyggeri.
HUU afventer derfor nu at den nye lokalplan sendes ud i høring og Faxe Kommune kommer videre og samarbejdet med Kystdirektoratet kan etableres.
Vi kan med glæde skrive, at planerne fortsat nyder fuld opbakning fra Faxe Byråd med borgmesteren i spidsen, og det er vi naturligvis glade for i HUU og øvrige der arbejder på sagen - vi ser frem til det videre forløb, og holder dig orienteret når der sker nyt i sagen.
Med venlig hilsen
HUU og bestyrelsen


11. februar 2022
Ovenstående skitse er den bestyrelsen og HUU  arbejder videre med - der kan godt blive nogle justeringer inden det bliver til det endelige projekt!
Der er indgået et samarbejde mellem Lystbådehavnen, Faxe Kommune, Faxe Kalk og Shipping.DK i Køge, som administrerer selve besejlingen af skibe i Industrihavnen.
Nævnte parter har sponseret så det har været muligt, at få ovenstående skitseprojekt udarbejdet sammen med Arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard, København.
Som det fremgår er der lagt vægt på, at der ikke længere er gennemsejling af lystbåde i Industrihavnen, ny udsejling fra den nuværende lystbådehavn og meget mere badestrand, rekreative områder grønne mod øst og masser af P-pladser.
Det er nytænkning hvad angår molebyggeri, det er ikke bare en bunke sten der skal beskytte os mod især vind fra øst!
Der er også gjort noget ved det ulækre hjørne på stranden, hvor der altid ligger råddent tang ved nedkørslen til lystbådehavnen.
Skitsen giver på sigt plads til mellem ca. 140 både, samt langskibskaj til store skonnerter og andre!
Hvordan kommer vi videre:
Faxe Kommune påbegynder at opstarte ny lokalplan for området, efter at "De hvide dronninger" er et afsluttet kapitel.
Der skal, hvis der bliver mulighed at bygge en nyt afsnit, oprettes et nyt selskab til formålet, således, at det nuværende A.m.B.a. ikke på nogen måde kan blive skadelidt, hvis noget skulle blive anderledes end beregnet.                                                                     
Tidshorisonten for projektet vil, efter de foreløbige beregninger, være ca. 4 år, og forudsat der er fundet økonomi til projektet.
Orienteringen på denne side opdateres efter behov!
Bestyrelsen og HUU

Tilbage til indhold