Referater bestyrelsesmøder - Faxe Ladeplads Lystbådehavn

Gå til indhold
Referater Bådepladsen
Onsdag, d. 18. jan. 2023  kl. 15.30 Havnekontoret

Indbudt til mødet:
Bestyrelsen:
Flemming Juel, formand
Steen Jul Larsen,  Strandjagtforeningen
Ole Meisler, Strandjagtforeningen
Holger Pedersen, Sejlklubben
Gert Bøyesen
Suppleanter:
Jørgen Nielsen, Strandjagtforeningen
Bjarne Bøgard
Referat  / afbud:    Ingen
Pkt. 1) Godkendelse  af dagsorden
Referat:   Godkendt
Pkt. 2) Formanden orienterer
Stjålet båd har fundet sin ejer – info på mødet! -Båden er kommet tilbage til rette ejer!
Pkt. 3) Balance pr. dato
FJ medbringer oversigt til mødet!       
Referat:  Orientering taget til efterretning - budget for 2022 overhold
Pkt. 4)  Revideret pladsreglement er udsendt til kommentering i bestyrelsen. Hvis der er ændringer der er enighed om, kan det klares på mødet!
Referat: Reglementet er godkendt – 3 år er opsigelsesgrund.
Pkt. 5) Generalforsamling
Mødedato – forslag : lørdag, d. 25. febr. kl. ca. 10.30?  Forslag godkendt!
  • Dirigent  Referat: Vi spørger Carsten Scheel
  • Hvem er på valg: Oplyst på mødet
  • Andet
Pkt. 6) Ny mødedato /  Referat:  Efter behov
Pkt. 7) Eventuelt / Referat: Intet
Tilbage til indhold